"Auseklītis" talko

 

Šogad, mūsu ikgadējā pavasara talkas dienā ,tika daudz izdarīts,lai uzspodrinātu mūsu bēnudārza teritoriju. Draudzīgā gaisotnē,kopīgiem spēkiem tika sagrābtas pērnās lapas,sakoptas puķu dobes,labiekārtotas grupu nojumes.Strādājām visi-gan bērni,gan dārziņa kolektīvs un gandarījums par paveikto bija milzīgs.

Mēs par tīru Latviju!