Svinam Bērnu aizsardzības dienu

 Bērnu aizsardzības dienā pie mums ciemojās Valsts policijas runcis Rūdis,Ziedu meitene,Klauns un  Minnija ar Mikiju,kuri pastāstīja par drošību uz ceļa, pie ūdens, aktīvi atpūšoties brīvā dabā. Minnija aicināja  visus kopīgi izvingroties,bet Klauns iepriecināja bērnus ar ziepju burbuļu šovu!