Talkojam

 

Visu šo nedēļu bērni kopā ar iestādes darbiniekiem aktīvi iesaistījās bērnudārza apkārtnes sakopšanā.Tika sagrābtas vecās lapas,vestas smiltis uz smilšu kastēm,izveidotas jaunas puķu dobes un darīti daudzi citi pavasara darbiņi.To darot tika apgūtas jaunas dzīvei nepieciešamās prasmes un iemaņas un gūts gandarījums par paveikto!