Mazo stāstnieku konkurss

 Jau kopš 2000.gada mūsu bērnudārzā notiek mazo stāstnieku konkurss "Auseklēns". Sākumā tie bērni, kas vēlējās piedalīties konkursā, mācījās dzejnieku sacerētus dzejoļus. Bet kopš 2013.gada dzejoļus stāstus un pasakas sacer paši bērni kopā ar savām  ģimenēm.

Arī šogad aicinām visus būt aktīviem un radošiem!