Prieks rada priekus!

 23.decembrī mūs apciemoja muzikālais Piparkūku namiņš kopā ar pasaku varoņiem no bērnu centra "Palla".

Paldies Jēkabpils pašvaldībai un bērnu centram "Palla"  par neviltoto prieku un sajūsmu bērnu  un darbinieku acīs!

PRIEKS RADA PRIEKU!