Zinību diena "Auseklītī"

 Ar košiem ziedu pušķiem,bērnu smaidiem un rīta saulīti klāt ir 1.septembra rīts.

"Auseklīša" svētku nojumē bērnus sagaidīja kārtības sargs suns Čeizs no "Ķepu patruļas", kurš pārbaudīja drošības noteikumu  un distancēšanās ievērošanu, kā arī uzklausīja bērnu stāstus un dziesmas par vasarā pavadīto laiku un izdarītajiem darbiem un nedarbiem.

Pēc pasākuma katra grupiņa saņēma no Čeiza vēstuli ar uzdevumu izdomāt un uzrakstīt grupiņas kārtības un drošības noteikumus.