Mūsu veltījums pilsētai

 4.augustā, Jēkabpils tautas namā atklāja radošo darbu izstādi "Manai pilsētai-350",kurā piedalījāmies arī mēs ar savu  bērnu dzejoļu un stāstu grāmatu "Auseklēns-2020".Tajā apkopoti 28 dzejoļi un stāsti,kurus sacerēja un ilustrēja  27 mūsu bērnudārza audzēkņi kopā ar savām ģimenēm.

Liels paldies ģimenēm par radošumu, izdomu un atsaucību!