izlaidumi 2020

Pienācis ceļa vārdu laiks...

Ko vēlēsim saviem mīļajiem auseklēniem?Vēlēsim laimi,vēlēsim prieku,lai enerģijas pilns ir jūsu skolas laiks,kurā īstenojas radošas idejas un piepildās cerības!

Mīļš paldies visiem bērnudārza darbiniekiem un vecākiem, kuri piedalījās svētku organizēšanā!
Īpašs paldies Esteres ģimenei!