Nāc,nākdama Jāņu diena

Jāņa dienu ieskandināta!Ar nojumīšu rotāšanu, Jāņu zālēm un vainagiem,ar Jāņu  bērnu ātro soļošanu,dziedāšanu,dejošanu,aplīgošanu un cienāšanos ar gardo Jāņu dienas mielastu.Tagad esam gatavi sagaidīt vasaras saulgriežus ģimenes lokā.

Liels paldies mūzikas skolotājai Ivetai par skaistajiem svētkiem un izturību!