Svinam Miķeļdienu

Ar lustīgu dziedāšanu,dejošanu,dārzeņu izgaršošanu un jautrām sporta aktivitātēm pavadījām Miķeļdienu.Bērnu čaklās rokas pārvērta  vienu no nojumītēm par Miķeļdienas svētku namiņu,kurā tika  nosvinēti šie skaistie rudens svētki!