Atskats uz 2018./2019.māc. gadā paveikto

Mācību gads noslēdzies un atskatoties uz paveikto, saprotam, ka gads ir bijis darbiem, notikumiem un pasākumiem bagāts.Esam ļoti ražīgi strādājuši.Šis bija ne tikai Latvijas simtgades gads, bet arī mūsu bērnudārza trīsdesmitās dzimšanas dienas gads.
Piedāvājam nelielu atskatu mūsu darbīgi,piepildīti un jautri pavadītajā 2018./2019. mācību gadā!

Zinību diena kopā ar Brālīti un Karlsonu."Bērnudārzs "Auseklītis" - mans dārziņš labākais!"

 
Aktīvi līdzdarbojamies rudens Veselības dienas pasākumā.
 
 
 

Ražas svētku izstāde"Rudentiņš- bagāts vīrs" un "Auseklīša sportiskā Miķeļdiena."Dalījāmies pieredzē ar citu bērnudārzu sporta skolotājiem.


 
 
Svinējām Mārtiņdienu.
 
Ar dažādiem pasākumiem sagaidījām un svinējām Latvijas simtgadi.
 

 
"Taurenīšu"grupas bērni apguva Džimbas drošības programmu.
 
 
Ziema pagāja ne tikai sagaidot un svinot Ziemassvētkus , bet arī nododoties dažādām ziemas sporta izpriecām.
 
 
 
 
Sadarbojāmies ar biedrību "Ūsiņš" un Eiropas brīvprātīgajiem.Visiem prieks!
 
 
 
Pavasarī ar dažādiem pasākumiem sagaidījām bērnudārza dzimšanas dienu.
Ikgadējā mazo stāstnieku konkursā "Auseklēns 2019" bērni kopā ar ģimeni sacerēja un deklamēja dzejoļus par dzīvi mūsu bērnudārzā.
 
 

 
Krāsaini un jautri aizritēja dzimšanas dienas nedēļa bērnudārzā.
 

 
Bērnudārza dzimšanas dienai tika veltīti bērnu un vecāku labie darbi.
 

 
Garīgās veselības nedēļas ietvaros jautri svinējām Lieldienas,rīkojām ačgārnās modes skati,sportojām un talkojām.
 
Par godu Latvijas neatkarības dienai trešo reizi šajā mācību gadā klājām baltus galdautus un dziedājām valsts himnu.
 
 
 
Kā katru pavasari mīļi sveicām savas māmiņas.
 
 
 
Suminot savus vislielākos bērnus,kuri šogad aiziet uz skolu, rīkojām Saulstariņu pavasara sporta svētkus.
 

 
Izlaiduma laiks bērnudārzā.
 


 
Līgo, līgo!
 
 
 
 

Paldies visiem par sadarbību,atsaucību un ieguldīto darbu!

Tiekamies septembrī!