Latvijas simtgades svinības

IEDOMĀJIES!
ES...TU...MĒS VISI
MĒS VISI KOPĀ ESAM LATVIJA!
GAN MAZĀ MĀRĪTE, KAS APLIDO PĻAVAS,
GAN DAUGAVAS VIĻŅI UN
GAIZIŅKALNA VĒJŠ!
SARKANBALTSARKANAIS KAROGS,
KAS LATVIJU GREZNO!
ZELTA DZINTARA SPĒKS,
KAS NO JŪRAS NĀK,
IEDVESMO UN STIPRINA MŪS...
AR DZIESMĀM UN DEJĀM UN
TAUTAS STĀSTIEM.
MĒS ESAM LATVIJA!...ES..TU...MĒS VISI!
  (Vanesa Vasiļevska kopā ar māmiņu Allu)