Rudens nāca sētiņā.....

Rudens ir atnācis ar bagātīgu ražu un krāsu daudzveidību,
                                                           kas atspoguļojas arī mūsu darbiņos!