Kontakti

Jēkabpils pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde  "Auseklītis"

Adrese:
Dūmu iela  1, Jēkabpils, LV-5201
e-pasts: auseklitis@pii.jekabpils.lvVadītāja     Kristīne Akmene       
tālrunis  65234628, mob.tālr. 22319566

Vadītājas vietniece izglītības jomā  Vineta Zvirgzda
e-pasts: Vineta.Zvirgzda@pii.jekabpils.lv

Medicīnas māsa     Daina Ormane
tālrunis  65283840, mob.tālr. 29608938 
e-pasts:Daina.Ormane@pii.jekabpils.lv