Grupas


2020/2021 mācību gadā strādā šādas grupiņas


          "Zaķīši" 1,5-3 gadi 


        ''Zemenītes" 1,5-3 gadi


            "Saulstariņi" 6-7gadi                       "Mārītes" 6-7 gadi


   
                    "Mākonīši"  3-4 gadi

 "Putniņi" 3-4 gadi


          "Zīļuki" 4-5 gadi           "Lāsītes" 4-5 gadi


            "Bitītes" 5--6 gadi


           "Taurenīši" 5-6 gadi


     "Puķītes" 1,5-3 gadi