Grupas


2020/2021 mācību gadā strādā šādas grupiņas


          "Zaķīši" 1,5-3 gadi 


        ''Zemenītes" 1,5-3 gadi


            "Saulstariņi" 5-6 gadi                       "Mārītes" 5-6 gadi


   
                    "Mākonīši"  6-7 gadi

 "Putniņi" 6-7 gadi


          "Zīļuki" 3-4 gadi           "Lāsītes" 3-4 gadi


            "Bitītes" 4-5 gadi


           "Taurenīši" 4-5 gadi


     "Puķītes" 3-7 gadi