Grupas


2023/2024. mācību gadā strādā šādas grupiņas:


          "Zaķīši" 1,5-3 gadi 


        ''Zemenītes" 1,5-3 gadi


            "Saulstariņi" 4-5 gadi                       "Mārītes" 4-5 gadi


   
                    "Mākonīši"  5-6 gadi

 "Putniņi" 5-6 gadi


          "Zīļuki" 6-7 gadi           "Lāsītes" 6-7 gadi


            "Bitītes" 3-4 gadi


           "Taurenīši" 3-4 gadi


     "Puķītes" 1,5-3 gadi